Informasjon om Korona-tiltak

Trio Elektro AS tar imot oppdrag som vanlig, men innfører følgende tiltak for å begrense smittefare:

  1. Vi ber om at kunder kontakter oss på telefon 613 63 530 (i kontortiden) eller 909 88 326 (vakttelefon) for hasteoppdrag utenom kontortid.
  2. Vi arbeider alene. Det vil si at det ikke skal være andre tilstede der vi skal jobbe, hverken andre håndverkere eller kunder.
  3. Dersom noen i husstanden er syke eller i karantene, utfører vi bare helt kritiske oppdrag for å ivareta liv og helse. Nødvendige smittevernsrutiner iverksettes.
  4. Vi tar alle typer tilsynsoppdrag på hytter.

(Illustrasjon: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS)